مرور برچسب

الگوریتم مرغ مگس خوار

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل Google Hummingbird چیست و چه تاثیری بر سئو دارد؟ [راهنمای جامع]

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل یکی از تغییرات مهم الگوریتم‌ اصلی گوگل است که با تفسیر کوئری‌ها سروکار دارد. (مخصوصا کوئری‌های طولانی و پرسشی). مرغ مگس خوار گوگل نتایجی را فراهم می‌کند که بیشتر به هدف جستجو یا Search Intentنزدیک هستند تا به تک
ادامه مطلب ...