مرور برچسب

تغییر ظاهر سایت

هشدار گوگل درباره تغییر ظاهر سایت: این کار می‌تواند روی رتبه‌بندی تاثیر بگذارد

گاهی عواملی روی سئو سایت تاثیر می‌گذارند که باعث تعجب ما می‌شود. در مقاله "سئو چیست" مواردی که بسیار با سئو ارتباط نزدیکی دارند بیان شده است. اما در این مقاله به موضوع تغییرات ظاهری سایت می‌پردازیم. آیا فکر می‌کنید تغییرات ظاهری سایت
ادامه مطلب ...