مرور برچسب

پتنت

گوگل پتنت

پتنت به معنی یک نوآوری یا ابداع است که حقوق و امتیازات آن به نام یک شرکت یا شخص ثبت شده است. گوگل پتنت‌ها شامل نوآوری‌هایی هستند که گوگل در یک زمینه خاصی ارائه داده و حقوق انحصاری آنها به او تعلق گرفته است. بیل اسلاوسکی درباره یک گوگل
ادامه مطلب ...